Press & Media

Star for Life är en internationell organisation som grundades 2005 med målet att att hindra spridning av hiv/aids bland barn och ungdomar i ett av världens mest hiv-drabbade områden – provinsen KwaZulu-Natal i södra Afrika.

Genom en unik metodik för att förbättra ungdomars kunskap och självkänsla, har Star for Life under femton år arbetat i södra Afrika för att åstadkomma förändringar i unga människors liv. Idag arbetar vi i 120 skolor i både Sydafrika och Namibia och 450 000 elever har deltagit i programmet.

Med hjälp av Star for Lifes välutbildade coacher, motiveras och inspireras eleverna till att satsa på sin skolutbildning och ta hand om sin hälsa och göra medvetna val för att på så sätt kunna påverka sin framtid.

Grunderna av metoden för motivationsträning används även i svenska skolor. Besök Motivationslyftets hemsida för att läsa mer: www.motivationslyftet.se

Kontakt

För ytterligare information och pressbilder, kontakta:

w

Mia Berglund

Head of Communications
miaberglund@starforlife.se
+46 70 593 23 23

Skolprogrammet

Ungdomar i skolåldern utgör en viktig del av världsbefolkningen, men är också de mest sårbara. Fattigdom, arbetslöshet, hiv, aids, våld och andra sociala missförhållanden påverkar unga människor direkt eller indirekt och gör det svårt för dem att nå sin fulla potential.

År 2005 initierade Star for Life Star-programmet i syfte att stärka individen och stödja skolor i sin ambition att fostra starka och kunniga elever. Via skolorna uppmuntras alla elever att nå sin fulla potential. Star-programmet ligger till grund för allt vårt arbete i såväl skolorna som i samhället. Genom ett antal stödprogram förbättras programmet ytterligare.

Mobila Hälsoklinikerna

De Mobila Hälsoklinikerna kompletterar Star for Lifes kärnverksamhet och har tre huvudsakliga uppgifter:

  • Hiv- och aidsrådgivning
  • Information om och hänvisning till externa hälsoinstitut
  • Hälsoutbildning

De Mobila Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar coachens arbete på skolan genom att ge eleven en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför. Mobila Hälsoklinikerna har ett nära samarbete med Wellness-programmet.