Høsten 2020 ble Commercial Banking Applications AS (CBA) sponsor i Star for Life. I tillegg til årlig støtte til Esiqiwini High School, ga CBA også penger til 300 nye drømmebøker til elevene ved skolen. Da det på grunn av pandemien ikke var mulig å avholde julebord i 2020 ble de ansatte enige om å donere beløpet til elevene. Medio april ble det arrangert felles lunsj på Esiqiwini High School sammen med utdelingen av drømmebøkene.

«Drømmeboken er et flott eksempel på hvordan en kan styrke ungdoms selvfølelse og drømmer for en bedre framtid. Ikke minst fordi drømmeboken er et helt sentralt verktøy i programmet som elevene følger og aktivt deltar i. Prosjektet har også internt i CBA skapt et styrket engasjement og interesse for vårt samarbeide med Star for Life, noe som senest ga utslag i at våre medarbeidere svært aktivt deltok i Dream Challenge», sier adm. dir. Rolf Hauge i CBA.

Se filmen fra Esiqiwini High School HER

Drømmeboken er et av Star for Lifes viktigste verktøy. Her skriver elevene ned sine drømmer og mål. Velutdannede coacher gjennomfører deretter workshops med forskjellige temaer, der elevene blir motivert til å studere og tro på seg selv og sin egen styrke. Det kan utgjøre forskjellen mellom et liv i håpløshet eller en fremtid der du kan forsørge deg selv. Under kan du se filmen og bilder fra eventet. Stor takk til CBA som muliggjør ungdoms drømmer. Sammen gjør vi en forskjell.