Esiqiwini og Eqakwini High School

Våre skoler

Star for Life Norge har ansvar for to ungdomsskoler i KwaZulu Natal i Sør-Afrika (30 mil nord for Durban). Esiqiwini og Eqakwini High School har totalt 1.300 elever og 45 lærere. Vi har to coacher og én area manager som følger opp Star for Lifes programmer ved skolene. I tillegg finansierer vi to entreprenørskapsgrupper som gir elevene mulighet for egen jobbskaping etter fullført utdannelse. Vi kjøper også inn skolemateriell som styrker undervisningen. Vi besøker skolene regelmessig og følger midlene hele veien fram, nettopp for å kunne støtte formålet fullt ut. Her finnes ingen mellomledd.

Du kan bli med som skolepartner (årlig kr. 250.000), klassesponsor (årlig kr. 25.000) eller støtte en av våre entreprenørskapsgrupper (årlig kr. 50.000). Årlig partnertur gjennomføres i januar/februar.