Som et resultat av julekampanjen 2022 ble 600 solcelle leselamper overrakt Star for Life Norges nye skole i KwaZulu- Natal Sør-Afrika 31. januar.

Fulladet gir lampene 50 timers lys og er et viktig hjelpemiddel for lekselesing og læring. Stor stemning og en spesiell opplevelse for alle involverte. Eqakwini High School har 600 elever og 22 lærere.


Stor TAKK til alle som har bidratt!