Det är med stolthet och glädje vi kan meddela att Star for Life har lanserat tre program som är riktade till barn och ungdomar i Östra Jerusalem.

Den 28 september besökte Star for Lifes grundare, Dan och Christin Olofsson, tillsammans med Generalsekreteraren Jessica Grundström Ahldin och andra kolleger, skolorna Al-Tur och Ibn Khaldun.

Dessa är två av de fyra pilotskolor där vi nu testar en anpassad version av det program för socialt och emotionellt lärande som har utvecklats av Motivationslyftet by Star for Life.

Utöver skolprogrammet lanserades även ett program som skall hjälpa unga vuxna att finna arbetstillfällen, samt en IT-utbildning som ger ungdomar med en grundutbildning inom IT en större chans att finna kvalificerade jobb inom den växande IT-sektorn.

De tre programmen drivs av lokalt anställd personal inom ramen för stiftelsen Star for life Jerusalem och har mötts av stor entusiasm bland elever, studenter, lärare och föräldrar.