Star for Life har återigen fått förtroendet av Skoldepartmentet att genomföra kamratläger för flickor. Lägret hölls i Pongola för Zululanddistriktet och Mbazwana för UMkhanyakudedistriktet.

Syftet med lägren är att minska utbredningen av hiv/aids, att hantera och minska tonårsgraviditeter i skolor genom att inspirera elever att satsa på sin utbildning och ta hand om sin hälsa. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.