Star for Life får ett extra tillskott på 700 000 kronor från Postkodlotteriet för att arbeta med konsekvenserna av coronapandemin i södra Afrika. 

– Vi är otroligt tacksamma för det stora bidraget till vår verksamhet, säger Ulrika Norberg, Star for Lifes generalsekreterare. Nu är både elever och coacher tillbaka i skolorna, efter perioder av total lockdown. Under pandemin har våra coacher fått specialutbildning i covid-19 och de har gjort ett fantastiskt informationsarbete bland elever, lärare och annan skolpersonal. 

– Pengarna kommer framförallt att användas till att säkra vårt befintliga verksamhet. Med tanke på hur pandemin har utvecklat sig, är Star for Lifes närvaro i skolorna oerhört betydelsefull. Coacherna kan lindra den omedelbara oron hos eleverna, och sedan är själva metodiken ett enormt stöd för ungdomarna inför framtiden. 

Sammanlagt är det 56 organisationer som delar på 70,4 miljoner kronor från Postkodlotteriet. Pengarna kommer från lottköpares deltagande i Postkodlotteriet och stödet till välgörenhetsorganisationerna är inte öronmärkt. Postkodlotteriet har på nära håll följt de ideella organisationernas stora utmaningar när de blixtsnabbt har fått ställa om och hitta nya vägar och sätt att möta krisen.
– De ideella organisationernas insatser är viktigare än någonsin, säger Postkodlotteriets vd Eva Struving. Tack vare våra lottköpare kan vi bidra ytterligare till organisationernas verksamheter i det här svåra läget.