Under ”Child protection week” i Sydafrika fokuseras i år på barnens utsatthet under den rådande pandemin.
Star for Lifes hälsoteam genomför barnskyddskampanjer i alla primary schools där Star for Life arbetar. Syftet med dessa kampanjer är att öka medvetenheten om barns rättigheter och att säkerställa deras välbefinnande. Det kan handla om misshandel, försummelse, missbruk, våldtäkt och mobbing.
Det är viktigt att alla vuxna spelar en aktiv roll för att skydda och skapa en säker miljö för alla barn.