I Sydafrika genomförs varje år ”Child protection week” och i år var ämnet barns utsatthet under den rådande pandemin. 

Star for Lifes hälsoteam höll tillsammans med den lokala polisen kampanjer på primary schools för att öka medvetenheten kring barns rättigheter.
Under pandemin har utsattheten för barn ökat och syftet med samlingarna var att bidra med kunskap och medvetenhet för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla barn.