Vi är glada och stolta över att dela nyheten att Star for Life har lanserat skolprogrammet på Mafia Island, Tanzania.

På plats på Mafia Island fanns Star for Lifes generalsekreterare Jessica Grundström Ahldin, ordförande Pierre Delvaux med styrelsemedlemmar, programutvecklingschef Christine Joao, Star for Life-coacher, Antigone Meda, chef för Thanda Islands samt flera ledande tjänstemän från distriktet.  

Star for Life arbetar nu i två gymnasieskolor och sex grundskolor, vilket omfattar 1700 elever och 74 lärare. Skolorna är utvalda av skolmyndigheten utifrån störst behov. 

Mafia Island är den tredje största ön i Tanzanias havsterritorium, med en befolkning på cirka 50 000.

Star for Life vill tacka alla som har gjort detta möjligt på Mafia Island!