Den under våren lanserades ett spännande pilotprojekt på Safari Primary School med schack som ett pedagogiskt verktyg för barnen. Projektet är ett samarbete mellan Star for Life, Mini Chess och Entrust Foundation.


Mini Chess är en metod som använder schack som ett pedagogiskt verktyg, genom att spela enkla och roliga minischackspel. Barnen lär sig grunderna i schack, men det handlar inte om att vinna schackspel. I stället handlar det om att ge barnen olika mentala verktyg, som strategiskt och kreativt tänkande, självförtroende, värdebaserat beslutsfattande, social anknytning och problemlösningsförmåga. En anna fördel med metoden är att den kan hjälpa till vid inlärning av matematik. 

Pandemin innebar enorma utmaningar för lärare och elever över hela världen, inte minst i Star for Life-skolorna där många elever missade en stor del av läsåret 2020/2021. Pandemins hade en stor negativ inverkan på elevers lärande och välbefinnande. Därför är projektet extra intresserat för att ta reda på hur Mini Chess-programmet kan komplettera Star for Lifes Arts and Culture program som redan finns i våra primary schools.


Projektet pågår från april till december och varje klass får ett Mini Chess-pass varje vecka.