Under ”Women’s month” i Namibia har Star for Lifes mobila hälsoklinik hunnit besöka 11 skolor där Star for Life arbetar.

Hälsokampanjen, som över 6000 elever fått ta del av, har fokuserats på flickors hälsa och specifikt lyft stigmat runt mens, som fortfarande är en stor utmaning i många samhällen. Kampanjen har även fokuserat på oönskade tonårsgraviditeter och hygien.

Mobila hälsoklinikens personal har även speciellt besökt våra Girls Clubs i Daugthers of Africa och erbjudit flickorna hälsoundersökningar. Förutom allmän hälsoundersökning så har eleverna även kunnat kolla synen och fått information om kost och hälsa.