Star for Lifes coacher i Namibia har fått utbildning i entreprenörskap och hur de kan coacha skoleleverna i de olika stegen – från affärsidé till affärsplan. Utbildningen genomfördes tillsammans med Hand in Hand, Zimbabwe. Under mars månad får alla Star for Lifes coacher utbildning i entreprenörskap, vilket sedan kommer att ingå i skolprogrammet ute i skolorna.

Varje coach kommer att välja ut 30 flickor från respektive skola för att delta i Daughters of Africas entreprenörskaps-projekt.

Daughters of Africa är ett projekt som syftar till att särskilt stärka unga flickor i Namibia och Sydafrika genom utbildning i könsrelaterat våld, sexuell hälsa, rättigheter och entreprenörskap.

Entreprenörskap är en del av projektmålen i Daughters of Africa som ger unga flickor möjlighet att vara självständiga genom att starta egna företag. Daughters of Africa är ett projekt i samarbete med Hand in Hand och finansierat av Svenska Postkodlotteriet.