Vi hjälper unga att formulera och förverkliga sina drömmar

Star for Life är en icke vinstdriven organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika.

Genom ett unikt utbildningsprogram stärker våra coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Vi finns i dag i 120 skolor i Sydafrika,  Namibia och Tanzania, och hittills har drygt 450 000 elever tagit del av Star for Life-metodiken.

Det började 2005

Idén till Star for Life föddes när grundaren och styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola. Star for Life-projektet utgår från tanken att barnens förutsättningar och välmående är avgörande för framtidens Afrika.

Star for Life lanserade sitt första program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal, Sydafrika 2005. Programmet bygger på övertygelsen om att när vi stöder unga människor att utveckla en hälsosam nivå av självkänsla och tro på sin framtid, kommer de att inspireras till att prestera bra inom flera områden i livet. I synnerhet kommer de att inse vikten av att ta ansvar för sin sexualitet och bli aktiva i kampen mot hiv / aids-pandemin.

Programmet mottogs väl av både elever, lärare och föräldrar, och har sedan dess implementerats i 120 skolor i södra Afrika.

Sedan det första pilotprojektet startade har Star for Life etablerat samarbete med ett antal välrenommerade partners som har finansierat många program samt specifika projekt. Star for Life har också startat verksamhet med hälsokliniker som ger befolkningen större möjlighet och tillgänglighet till hälsovård och hälsoutbildning.

Utvärderingar visar att Star for Life-metoden har störst positiv inverkan på flickor i de fattigaste områdena.

Fakta

  • Star for Lifes program finns i 100 high schools i Sydafrika, Namibia och Tanzania.
  • Vi arbetar även i 20 primary schools i Sydafrika och Namibia
  • 450 000 elever har hittills deltagit i Star for Life-programmet

Star for Lifes styrelser

Sverige – stiftelsen

Dan Olofsson – ordf.
Alf Svensson
Anders Milton
Viveca Urwitz
Anders Dahlvig
Gabriella Rudbeck Wattin

Norge – stiftelsen

Jessica Grundström Ahldin – ordf.
Sam Olofsson
Stine Foss
Helle Jensen

Sydafrika

Pierre Delvaux – ordf.
Jessica Grundström Ahldin
Siphile Mdaka
Delani Mthembu
Doris Fulela

Namibia

Sam Olofsson – ordf.
Cynthy Haihambo Ya–Otto
Alistair Pitt
Aletta Eises-Tanises

Germany – stiftelsen

Dr Jörg Mosolf – styrelseordförande
Detthold Aden – ordf.
Prof. Dr.-Ing. Frank Straube
Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer
Andreas Hoetzel
Susanne Haumann – Foundation Management