Vi hjälper unga att formulera och förverkliga sina drömmar

Star for Life är en icke vinstdriven organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika.

Genom ett unikt utbildningsprogram stärker våra coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Vi finns i dag i 120 skolor i Sydafrika och Namibia, och hittills har drygt 450 000 elever tagit del av Star for Life-metodiken.

Det började 2005

Idén till Star for Life föddes när grundaren och styrelseordföranden Dan Olofsson och hans hustru Christin, startade ett affärsprojekt i regionen. De såg hur människorna i Sydafrika, inte minst barnen, drabbades av hiv och aids. Dess förödande konsekvenser fick makarna Olofsson att inleda ett projekt på en lokal skola. Star for Life-projektet utgår från tanken att barnens förutsättningar och välmående är avgörande för framtidens Afrika.

Star for Life lanserade sitt första program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal, Sydafrika 2005. Programmet bygger på övertygelsen om att när vi stöder unga människor att utveckla en hälsosam nivå av självkänsla och tro på sin framtid, kommer de att inspireras till att prestera bra inom flera områden i livet. I synnerhet kommer de att inse vikten av att ta ansvar för sin sexualitet och bli aktiva i kampen mot hiv / aids-pandemin.

Programmet mottogs väl av både elever, lärare och föräldrar, och har sedan dess implementerats i 120 skolor i södra Afrika.

Sedan det första pilotprojektet startade har Star for Life etablerat samarbete med ett antal välrenommerade partners som har finansierat många program samt specifika projekt. Star for Life har också startat verksamhet med hälsokliniker som ger befolkningen större möjlighet och tillgänglighet till hälsovård och hälsoutbildning.

Utvärderingar visar att Star for Life-metoden har störst positiv inverkan på flickor i de fattigaste områdena.

Fakta

 • Star for Lifes program finns i 100 high schools i Sydafrika och Namibia.
 • Vi arbetar även i 20 primary schools i Sydafrika och Namibia
 • 450 000 elever har hittills deltagit i Star for Life-programmet

Star for Lifes styrelser

Sydafrika

 1. Pierre Delvaux – ordf.
 2. Jessica Grundström Ahldin
 3. Anders Lindblad
 4. Siphile Mdaka
 5. Delani Mthembu
 6. Doris Fulela

Namibia

 1. Anders Lindblad – ordf.
 2. Cynthy Haihambo Ya–Otto
 3. Thandeka Mabaso
 4. Alistair Pitt
 5. Aletta Eises-Tanises

Sverige – stiftelsen

 1. Dan Olofsson – ordf.
 2. Alf Svensson
 3. Anders Milton
 4. Viveca Urwitz
 5. Anders Dahlvig
 6. Gabriella Rudbeck Wattin

Norge – stiftelsen

 1. Jessica Grundström Ahldin – ordf.
 2. Sam Olofsson
 3. Stine Foss
 4. Helle Jensen