Emadwaleni High School


Zonkizizwe Secondary School


Välkommen till vår skola!


Zonkizizwe Secondary School har servat township Zonkizizwe Katlehong sedan 2008. Skolan är avgiftsfri. Samhället runt omkring är missgynnat – tre av eleverna bor utan vuxen hemma och tjugofem föräldralösa bor med släktingar.

Trots att skolan ligger i ett opriviligerat område, gör vi det bästa av det vi har. Våra studenter är mångbegåvade och med våra begränsade resurser försöker vi utveckla och visa upp deras talanger så att de kan lysa som de borde.

Fakta om skolan

  • 1344 elever
  • 51 lärare
  • 237 sista års-elever
  • Skolan har de senaste tre åren gått från 80% till 93,7% elever med godkända avgångsbetyg.

“Star for Life har betytt mycket för vår skola. Genom coacher som uppmuntrar och lär eleverna att ta hand om sig själva, se bortom sin nuvarande situation och drömma för sin framtid, upplever vi en minskning av tonårsproblem. Elever får också möjlighet att studera utomlands. Star for Life har på många sätt bidragit positivt till våra elevers liv.”

Principal
E.P. Masemola


”Som coach skapar jag en plattform för eleverna att uttrycka hur de känner inför sina personliga problem och försöker hjälpa dem att hitta en lösning. Jag stöttar dem med inlärningssvårigheter och hjälper dem att få förtroende för sin egen inlärningsförmåga. Jag hjälper också elever som kommer från särskilt fattiga förhållanden med matpaket.”

Coach
Cebisile Mntungwa