Emadwaleni High School


Siphosabadletshe High School


Välkommen till vår skola!


Skolan grundades 1990 av privatpersoner som bodde i området, utan finansiering från staten. Till en början hade skolan bara två årskurser, men redan 1995 hade skolan sin första kull i årskurs 12. Ledda av rektor L.B Nxumalo klarade alla i avgångsklassen sina slutprov.

Skolan ligger i ett mycket fattigt område som länge varit känt för att ha en hög andel människor smittad med hiv och aids. Genom implementeringen av Star for Life-programmet har det skett en stor minskning av antalet hivinfekterade elever på skolan.

Fakta om skolan

  • 1168 elever
  • 39 lärare
  • Det är den första skolan som Star for Life-programmet implementerades.
  • 100% av eleverna i årskurs 12 blev godkända i sina slutprov.

”I åratal har vårt samhälle varit känt för att ha en hög andel människor smittade med hiv, men genom partnerskapet med Star for Life i skolan har våra elever blivit bättre utbildade om denna sjukdom, vilket har resulterat i en minskning av antalet människor som drabbats av hiv / aids i samhället.”

Rektor
Mr Mbatha