Emadwaleni High School


Mtwazi Combined School


Välkommen till vår skola!


Mtwazi är en kombinerad skola vilket innebär att den består av klasser från årskurs 0 till årskurs 12. Den ligger i ett mycket litet område som tungt belastas av många sociala utmaningar såsom droganvändning, ungdomsgraviditeter och sjukdomar.

De som bor i samhället kommer från mycket missgynnade förhållanden. De har inga pengar och ingen mat, vilket leder till att tonårsflickor faller offer för “sugardaddys” – äldre män som erbjuder dem pengar i utbyte mot sexuella tjänster. Detta leder till ett stort antal graviditeter och hivsmittade tonåringar i samhället. Trots alla dessa utmaningar i området jobbar skolan nära Star for Life för att försäkra sig om att eleverna i deras skola är bättre informerade om farorna med de kan försätta sig i och hjälpa eleverna hitta alternativa vägar framåt.

Fakta om skolan

  • 1200 elever
  • 38 lärare
  • Sedan 2007 har i genomsnitt 85% av eleverna i årskurs 12 blivit godkända på sina slutprov.

“Vi lider av svåra sociala utmaningarna i vårt samhälle, men när eleverna kommer till skolan arbetar vi tillsammans med Star for Life för att se till att de är inspirerade att förbättra sina liv och nå sina drömmar. Vår skola har också sett en minskning av tonårsgraviditeten genom Star for Life.”

Rektor
Mr B Xaba


”Jag är coach för skolans Primary verksamhet. Under de första åren (årskurs 0 – årskurs 3) använder jag mig mycket av story telling genom vår maskot Star Jabulani. I mellanstadiet (årskurs 3 – årskurs 6) pratar jag med barnen om drömmar och utmaningar som de kan möta och hur man kan hantera dessa utmaningar. Från och med årskurs 7 pratar vi om relationer, puberteten och sociala utmaningar. Under året håller jag undervisning i klassrummen, arrangerar konstfestivaler och sprider kunskap genom barnskyddskampanjer.”

Coach
Dumsani Ngubane