Emadwaleni High School


Imanuel Shifidi


Välkommen till vår skola!


Imanuel Shifidi High School öppnade 1977 i Katutura township i Windhoek City. Då hetter skolan Katutura Union Secondary School och hade då bara de lägre high school-klasserna – klass 8 till 10. Från sena 80-talet finns även klass 11 och 12.

Star for Life-programmet introducerades år 2008 och har sedan dess drivits på skolan. Skolmiljön är rullstolsanpassad och skolan ser till barn med olika fysiska och psykiska behov.

Om skolan

  • 1001 elever
  • 40 lärare
  • Immanuel Shifidi var politiker och respekterad krigsveteran

“Sedan Star for Life-programmet implementerades på skolan har vi sett en förbättring av skolresultaten och av elevernas självkänsla. Tack vare workshopsen som hålls för lärarna har även atmosfären i arbetsgruppen förbättrats. Idag ser vi Star for Life-programmet som en nödvändighet på vår skola och vi rekommenderar andra skolor att ta in programmet.”

Rektor
Mr Herman Katjiuongua


“Coachen är ansvarig för att fullfölja aktiviteterna i Star for Life-programmet, och för att hålla goda relationer med skolledningen.

Genom Star for Life-programmet stärker coachen elevernas kunskaper om hiv och aids och utbildar eleverna i Star for Life-metoden som syftar till att höja elevernas motivation och självkännedom. Coachen håller också personliga samtal med eleverna för att hjälpa dem att hantera utmaningar i livet och bygga motståndskraft och självkänslan att sträva mot sina drömmar genom utbildning.”

Coach
Foreversun Haiduwa