Emadwaleni High School


Emadwaleni High School


Välkommen till vår skola!


Emadwaleni High School öppnade år 1979 och är en engelsksspråkig skola. Här går elever från 14 års ålder till examen vid 18 års ålder. Skolan ligger i Mzimhlophe township i Soweto, Johannesburg.

Skolan vilar på en kristen värdegrund, men har också ett stort fokus på barnens allmänna välmående och individuella utveckling. Att fostra elever till bra självkänsla och gott självförtroende är centrala delar i skolans arbete där man anser att en positiv självbild är grundläggande för att barnen ska kunna tillvarata och utveckla sin fulla potential.

Om skolan

I jämförelse med andra skolor i närområdet presterar Emadwaleni High School mycket bra i matematik och naturvetenskap. Det är också den enda skolan som serverar frukost till sina elever.

  • 21 Lärare
  • 685 Elever

Sedan partnerskapet med Star for Life har skolans godkännandegrad aldrig legat under 85%.


“Det är en ära att jobba med Star for Life. Med deras hjälp har elevernas beteende förbättrats avsevärt och det har långsiktiga effekter på elevernas inlärning och betyg. Tillsammans med Star for Life-coachen har vi även tagit fram en policy för hur vi ska förebygga och hantera tonårsgraviditeter och vi sedan implementeringen kan vi se att antalet tonårsgraviditeter på skolan har sjunkit. Star for Life ger ut diplom för olika prestationer och det ger barnen hopp och något greppbart att sträva mot. ”

Rektor
Mr SJV Mkwanazi


“Mitt uppdrag är att hjälpa eleverna bygga sin självkänsla, stötta dem att fatta positiva beslut för deras framtid och att vara bra elever.”

Coach
Mrs Mankae Lesenyeho