Mobbning i skolor finns över hela välden och drabbar barnen både fysiskt och psykiskt. I Sydafrika faller otaliga barn offer för mobbning, trakasserier och övergrepp i skolan.

Star for Lifes coacher på Alafang Secondary School i Johannesburg genomför kampanjer som lyfter problemet med mobbning. Tillsammans med skolan har även föräldrar involverats för att öka säkerheten för eleverna i skolan.

Många barn rapporterar inte mobbning, eftersom de är rädda för att de ska drabba dem på olika sätt. För att förenkla för eleverna att våga berätta om mobbning har coacherna även ett utarbetat ett enkelt system där eleverna kan rapportera mobbning för att få hjälp och stöd.