Star for Life deltar i Afrikas största aids-konferens

Star for Life deltar i Afrikas största aids-konferens ICASA. Uppemot 10 000 personer har samlats i Kigali med det gemensamma målet att fortsätta arbetet för att hitta lösningar för att minska överföring av hiv, men även få en möjlighet att stärka partnerskapet mellan regeringar, civilsamhället och utvecklingspartners.

ICASA-konferensen ger möjlighet för forskare från hela världen att dela de senaste vetenskapliga framstegen inom hiv-området, lära av varandras expertis och utveckla strategier för att stärka preventionen globalt och minska överföring av hiv.
På plats i Kigali i Rwanda finns Star for Lifes general sekreterare Anki Elken, tillsammans med Viveca Urwitz, senior internationell specialist inom folkhälsa och medlem i Star for Life styrelse.

– Vi medverkar på ICASA för att hålla oss uppdaterade om de senaste rönen om hiv-prevention och hur man arbetar i olika länder i Afrika. Ett extra bra tillfälle att träffa personer inom området från Sydafrika, Namibia och vårt nya verksamhetsland Tanzania.
Ett annat viktigt område är hur sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och hiv-prevention integreras i olika verksamheter så som vi strävar efter, berättar Anki Elken.

Hon förklarar vidare att ledarna för de stora internationella bidragsgivarna är på plats ex. UNAIDS, UNFPA, WHO OCH Global Fund och personer från nationella motsvarigheter till SIDA.
– Det är mycket lärorikt att träffa människor som lever med hiv, forskare, aktivister, regeringar med flera och tillsammans diskutera hur vi ska bekämpa aids, säger hon.

Bland det viktigaste lärdomen under dagarna på ICASA är vikten av att fortsätta utveckla arbetet med Star for Lifes mobila hälsokliniker. Det kan exempelvis vara att eventuellt inkludera självtester av hiv.
– Vi bör även förstärka vårt arbete med sexualiserat våld (GBV) inom vårt program. Det vi också har lärt oss är att Star for Lifes arbete ligger mer än väl i linje med hur ett arbete ska bedrivas med unga. Vår långsiktiga närvaro förefaller vara unik och väcker intresse bland deltagarna vi talat med, förklarar Anki Elken.

6200 unga kvinnor och flickor smittas med hiv varje vecka. Den stora majoriteten är i Afrika. Det gör det extra viktigt att förebyggande arbete för kvinnors och flickors hälsa och rättigheter tydligt prioriteras.Rosemary Museminali, Director External and donor relations vid UNAIDS.

– I södra Afrika är hiv ett påtagligt problem och nysmittan bland unga stor. Unga som lever under utmanade omständigheter kan utbilda sig och skydda sin hälsa. Det vill vi bidra till. Detta är ett område där hiv-preventionen inte lyckats nå fram, säger Anki Elken.

Dagarna i Kigali har gett många tillfällen till att knyta nya kontakter som kommer att vara värdefulla för Star for Lifes arbete framöver.

– Vi har knutit goda kontakter med UNAIDS som redan på plats har visat intresse för ett samarbete. Vi hade ett fruktsamt dialogmöte med Rosemary Museminali och hennes team. Vårt aktiva och engagerade stöd från näringslivet väckte ett riktigt stort intresse. Vi har också träffat möjliga samarbetspartners för fortbildning i södra Afrika och träffat forskare som gör studier i våra tre närområden, avlutar Anki Elken.

Share article