Spesielle prosjekter


  Spesielle prosjekter er midler som går direkte til et definert prosjekt, eller til elever hvor det er et spesielt behov. Dette kan være skolemateriell, leselamper, briller, uniformer, t-shirts, skolesekker eller i noen tilfeller infrastruktur ved skolen. Dette avtales da særskilt. Slike prosjekter vil normalt støttes av en ekstern kampanje for å skape større oppmerksomhet og bredere funding.

  ØREMERKEDE PROSJEKTER

  ETTER NÆRMERE AVTALE

  INTIELL STØTTE NOK 29.000

  Vipps valgfritt beløp til 582 757

  Andra sätt att bidra


  Pärla armband

  Att pärla armband är en mycket uppskattad aktivitet där kollegor eller kompisar kan umgås och göra något bra för någon annan samtidigt.

  Vad kul!

  Som företag, förening eller skolklass kan ni hjälpa oss att samla in pengar genom att pärla armband som ni själva eller vi på Star for Life sedan säljer.

  Läs mer!

  Anordna ett Fun Run

  Ett Fun Run är ett motionslopp där de som springer engagerar personer som ger dem ett ekonomiskt bidrag för deras insats. Hur långt varje person ska springa och bidragets storlek bestämmer deltagarna själva.

  Men hur?

  Ett Fun Run kan anordnas när som helst och var som helst - antingen inomhus eller utomhus. Material ni kan behöva, till exempel bidragslappar och instruktioner, finns att ladda ned här på vår hemsida.

  Läs mer!

  Dagsverke

  This is the content for the front of your Card. You can put anything you like here! Make sure it's something not too long though. As Shakespeare once said, “Brevity is the soul of wit.”

  Back Title

  This is the content for the back of your Card.

  Click Me!