Alla barn har rätt till skolgång

Enligt FNs Barnkonvention har varje barn rätt till omsorg, rätt att få delta, rätt till utveckling, utbildning och lek. Star for Life finns i skolor både i städer och på landsbygden i Sydafrika och Namibia och barnen kommer från olika miljöer och bär på olika erfarenheter.

Skolorna

Star for Life arbetar i 120 skolor. Flertalet av skolorna ligger på landsbygden i mycket fattiga områden. Många av barnens föräldrar är arbetslösa eller avlidna och det är vanligt att eleverna bor hos släktingar. Fattigdom och brist på mat gör att målet mat i skolan är extra viktig och kanske det enda riktiga målet som serveras på en dag.

En del skolor har tillgång till vatten, medan andra inte har tillgång till rinnande vatten och inte heller fungerande toaletter. Lärarna på skolorna gör ett fantastiskt och dedikerat arbete för att kunna ge god utbildningen till eleverna, trots knappa resurser.

I filmen här berättar vår coach Zamile Gwala om arbetet på Emthulasizwe High School i KwaZulu-Natal, Sydafrika.

Skolorna där Star for Life arbetar