Star for Life förbereder för att nästa årskull elever ska kunna återvända till skolan. I samarbete med Sydafrikas hälso- och utbildningsmyndigheter och ideella organisationer bildas team som jobbar med att ge psykosocialt stöd, men även utbilda elever, lärare och personal om covid -19.
Visionen från Sydafrikas regeringen är fortfarande att kunna fullfölja läsåret 2020.