Press & Media


Grundläggande information om organisationen


År 2005 grundades Star for Life – en icke vinstdrivande internationell utbildningsorganisation med målet att utrota hiv och aids bland unga. Detta vill vi uppnå genom motivationshöjande träning samt genom att stärka kunskapen om viruset och sjukdomen i ett av världens värsta drabbade områden –
provinsen KwaZulu-Natal i södra Afrika. Sedan 2005 har vår metod Star for Life-metoden spridits till 120 skolor i andra delar av Sydafrika såväl som till Namibia. Genom samarbeten med SOS Barnbyar och Hand in Hand implementeras även delar av metoden i Moçambique och Zimbabwe.

Grunderna av metoden för motivationsträning används även i svenska skolor. Besök Svenska SfLs hemsida för att läsa mer om Motivationslyftet(finns bara på svenska): www.svenskasfl.se

Skolprogrammet


Ungdomar i skolåldern utgör en viktig del av världsbefolkningen, men är också de mest sårbara. Fattigdom, arbetslöshet, hiv, aids, våld och andra sociala missförhållanden påverkar unga människor direkt eller indirekt och gör det svårt för dem att nå sin fulla potential.

År 2005 initierade Star for Life Star-programmet i syfte att stärka individen och stödja skolor i sin ambition att fostra starka och kunniga elever. Via skolorna uppmuntras alla elever att nå sin fulla potential. Star-programmet ligger till grund för allt vårt arbete i såväl skolorna som i samhället. Genom ett antal stödprogram förbättras programmet ytterligare.

Art & Culture


Art & Culture är själva hjärtat i vårt arbete med de yngsta eleverna. Här utvecklar vi elevernas konstnärliga färdigheter och använder konst som katalysator för social omvandling. Med hjälp av estetiska inlärningsprocesser strävar vi efter att skapa sammanhållning och en miljö där ungdomar vågar drömma och blir inspirerade att förverkliga dessa drömmar.

Wellness-programmet


Wellness-programmet ser till barnens psykologiska behov och deras livsstilsval. Genom Wellness-programmet genomför coacherna samtal med utsatta elever och om behov finns refererar dem vidare till statliga instanser eller till våra mobila hälsokliniker. Våra Wellness-coachers håller workshops på skolor där de pratar med elever, lärare och skolledning om barns rättigheter, gör hembesök och stöttar i svåra familjesituationer.

Wellness-programmet har ett nära samarbete med Mobila Hälsoklinikerna.

Mobila Hälsoklinikerna


De Mobila Hälsoklinikerna kompletterar Star for Lifes kärnverksamhet och har tre huvudsakliga uppgifter:
– Hiv- och aidsrådgivning
– Information om och hänvisning till externa hälsoinstitut
– Hälsoutbildning

De Mobila Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar coachens arbete på skolan genom att ge eleven en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför.

Mobila Hälsoklinikerna har ett nära samarbete med Wellness-programmet.

Skills-programmet


Skills-programmet fungerar som ett fordon som transporterar ungdomarna från Star for Life-skolorna till nästa steg i att fullfölja sina drömmar. Förutom att fördela ett antal universitetsstipendier stimuleras studenternas näringslivsintresse. Programmet tar itu med kompetensbrist genom att hjälpa avgångselever med kompetensutveckling och grundläggande utbildning i företagsekonomi samt ger ekonomiskt stöd till studenter som vill starta egen verksamhet.