Emadwaleni High School


Wellness-programmet


Wellness-programmet ser till barnens psykologiska behov och deras livsstilsval. Genom Wellness-programmet genomför coacherna samtal med utsatta elever och om behov finns refererar dem vidare till statliga instanser eller till våra mobila hälsokliniker. Våra Wellness-coachers håller workshops på skolor där de pratar med elever, lärare och skolledning om barns rättigheter, gör hembesök och stöttar i svåra familjesituationer.

Wellness-programmet arbetat tätt med de mobila hälsoklinikerna.

Exempel på aktiviteter i Wellness-programmet

    Wellness stöttar elever med:
  • Terapisamtal enskilt eller i grupp
  • Remitterar till andra hälsoinstitut
  • Utformar workshops för pojkar och flickor om könsspecifika hälsofrågor
  • Hembesök
  • Familjeterapi
  • Wellness stöttar coacher med:
  • Debriefings
  • Stöttning vid dödsfall eller trauma som drabbar ett barn eller ett barns familj