Emadwaleni High School


Skills-programmet


Kompetensprogrammet har två fokusområden;
(1) Yrkesutbildning, både hantverkare och professionell.
(2) Ekonomisk stimulering mot fattigdom och arbetslöshet.
Programmet har också en informativ roll, med ökad medvetenhet om olika karriär- och affärsmöjligheter, samt tillhandahållande av kurser i affärsutveckling. Programmet organiserar ett antal aktiviteter, både för ungdomar i skolan och för dem som redan har passerat sin examen.

  Programmet omfattar:

 • Workshops i entreprenörskap för att introducera elever i årskurs 11 till näringslivet.
 • Särskild karriärvägledning för elever i årskurs 9 och 12.
 • Skapa partnerskap med intressenter och uppmuntra dem att finansiera högskoleutbildning för eleverna, helst inom områden med bristyrken i enlighet med National Skills Profile.

Star for Life har också ett antal partnerskap med olika intressenter i syfte att hjälpa ungdomarna med sina karriärval och sin karriärutveckling.

Volvo Lastvagnar har varit en viktig partner i programmet där de stått för full lastbilsingenjörs utbildning till ett dussin unga ambitiösa studenter.

Syfte med Skills-programmet:

 • Att utveckla specialkunskaper, både för hantverkare och yrkesarbetare.
 • Att främja affärsmannaskap och entreprenörskap.
 • Att matcha industrins efterfrågan och ungdomarnas karriärval.
 • Att öka antalet ungdomar på de högre utbildningsinstitutioner.
 • Att öka medvetenheten kring karriärer och affärsmöjligheter.
 • Att stödja ungdomars strävan att bli företagare.