Emadwaleni High School


Mobila Hälsoklinikerna


Mellan 2005 och 2013 rapporterade UNAIDS en minskning av Aids-relaterade dödsfall med 35%. Detta var ett stort genombrott i den globala kampen mot hiv / aids. Men samtidigt som världen firade fortsatte rapporterna komma som visade på en femtioprocentig ökning av Aids-relaterade dödsfall bland ungdomar i åldern 10-19 år. Idag är fortfarande aids den främsta dödsorsaken bland ungdomar över hela världen och detsamma gäller ungdomarna i Afrika söder om Sahara.

En av de viktigaste orsakerna till att statistiken ser ut som den gör är bristen på, eller begränsad tillgång till, ungdomsvänliga hälsovårdstjänster. Ungdomar rapporterar att de känner sig utpekade, stigmatiserade och diskriminerade när de vänder sig till de offentliga hälso- och sjukvårdstjänsterna som finns lokalt.

Som svar på detta öppnade Star for Life 2010 sin första Mobila Hälsoklinik i KwaZulu-Natal i nordöstra Sydafrika. Det huvudsakliga syftet var dels att höja hälsonivån, men även förbättra de pedagogiska resultaten för eleverna som går i Star for Lifes skolor.
När Star for Life hade funnits i KwaZulu-Natal i 5 år gjordes en utvärdering av programmet. Resultatet av utvärderingen visade att Star for Lifes program dels bidrog till att minska hiv-spridning bland ungdomar och dels till att öka kunskapen om hiv och aids. Baserat på dessa resultat tilldelades Star for Life ytterligare finansiering för att kunna utöka sin verksamhet med de Mobila Hälsoklinikerna till andra områden där övrig verksamhet redan bedrevs. År 2015 öppnades en Mobil Hälsoklinik i Gauteng-provinsen och år 2016 öppnade en Mobil Hälsolinik i Namibia.

De Mobila Hälsoklinikerna kompletterar Star for Lifes kärnverksamhet och har tre huvudsakliga uppgifter:
– Hiv- och aidsrådgivning
– Information om och hänvisning till externa hälsoinstitut
– Hälsoutbildning

De Mobila Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar coachens arbete på skolan genom att ge eleven en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför.

Personalteamet består av en registrerad sjuksköterska, som också är chef för enheten, samt två hiv-rådgivare som bistår sjuksköterskan. Personalen på de Mobila Hälsoklinikerna arbetar i nära samarbete med Star for Life-coacherna och Life Skills-lärarna på Star for Lifes skolor. Tillsammans spelar de alla en roll i mobiliseringen av eleverna samt anordnandet av samtal, workshops och aktiviteter under den tid som den Mobila Hälsokliniken befinner sig på skolans område.

Genom lokala kampanjer och speciella insatser som organiseras för att engagera föräldrar och andra medborgare i samhället når de Mobila Hälsoklinikerna även ut till samhället där eleverna bor. Syftet med denna verksamhet är att se till att relevant information fortsätter att spridas inom samhället, att medborgarna utbildas och förses med korrekt information samt att uppmuntra föräldrarna att samtala med sina barn om frågor som rör barnens hälsa.

Fakta om hälsosituationen i södra Afrika:

  • Endast 11% av ungdomarna (15-19 år) i Afrika söder om Sahara har hivtestat sig
  • 7 av 10 nysmittade i åldrarna 15-19 år är flickor
  • Varje timme smittas 26 ungdomar i åldrarna 15-19 år av hivviruset (Unicef)
  • 70% av ungdomar i åldrarna 15-19 år i Afrika söder om Sahara har inte godtagbar hivkunskap