Emadwaleni High School


Mobila Hälsoklinikerna


De Mobila Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar Star for Life-coachens arbete på skolan genom hiv/aidsrådgivning och hälsoutbildning. Där genomförs också hälsoundersökningar för att uppmuntra ungdomar att testa sig för hiv. Teamet ger förebyggande hälsoinformation och en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför.

Personalteamet består av en legitimerad sjuksköterska, som också är chef för enheten och två hiv-rådgivare. Personalen på de Mobila Hälsoklinikerna arbetar i nära samarbete med Star for Life-coacherna och lärarna på Star for Lifes skolor. Tillsammans spelar de alla en roll i mobiliseringen av eleverna. Genom lokala kampanjer och speciella insatser som organiseras för att engagera föräldrar och andra medborgare i samhället, når de Mobila Hälsoklinikerna även ut till samhället där eleverna bor.

Mellan 2005 och 2013 rapporterade UNAIDS en minskning av Aids-relaterade dödsfall med 35%. Det var ett stort genombrott i den globala kampen mot hiv/aids. Men samtidigt fortsatte rapporterna komma som visade på en 50% ökning av Aids-relaterade dödsfall bland ungdomar i åldern 10-19 år. Idag är fortfarande aids den främsta dödsorsaken bland ungdomar över hela världen, särskilt i Afrika söder om Sahara.

En av orsakerna är bristen på hälsovård anpassad för ungdomar. Unga rapporterar att de känner sig stigmatiserade och diskriminerade när de vänder sig till den offentliga hälso- och sjukvården.
Därför öppnade Star for Life 2010 sin första Mobila hälsoklinik i KwaZulu-Natal i nordöstra Sydafrika. Det viktigaste syftet var att höja hälsonivån för eleverna som går i Star for Lifes skolor.

När Star for Life hade funnits i KwaZulu-Natal i 5 år gjordes en utvärdering av programmet. Resultatet av utvärderingen visade att Star for Lifes program bidrog till en minskad spridning av hiv bland unga och ökad kunskap om hiv och aids. Star for Life tilldelades därför ytterligare finansiering för att kunna utöka sin verksamhet med de Mobila Hälsoklinikerna till andra områden År 2015 öppnades en Mobil Hälsoklinik i Gauteng-provinsen året efter en i Namibia.

Fakta om hälsosituationen i södra Afrika:

  • Endast 11% av ungdomarna (15-19 år) i Afrika söder om Sahara har hivtestat sig
  • 7 av 10 nysmittade i åldrarna 15-19 år är flickor
  • Varje timme smittas 26 ungdomar i åldrarna 15-19 år av hivviruset (Unicef)
  • 70% av ungdomar i åldrarna 15-19 år i Afrika söder om Sahara har inte godtagbar hivkunskap