Emadwaleni High School


Arts & Culture-programmet


Art & Culture programmet är själva hjärtat i vårt arbete med de yngsta eleverna. Här utvecklar vi elevernas konstnärliga färdigheter och använder konst som katalysator för social omvandling. Med hjälp av estetiska inlärningsprocesser strävar vi efter att skapa sammanhållning och en miljö där ungdomar vågar drömma och blir inspirerade att förverkliga dessa drömmar.

Aktiviteter:

  • Elevernas egna musikkompositioner, texter och framträdande.
  • Drama – vi kombinerar drama och musik
  • Eleverna skapar egen bildkonst och bygger egna portfolios.
  • Att öka antalet ungdomar på de högre utbildningsinstitutionerna.
  • Att öka medvetenheten kring karriärer och affärsmöjligheter.
  • Att stödja ungdomars strävan att bli företagare.