Vi stärker unga att tro på och sträva mot sina drömmar


År 2005 startade projektet “Star program” i Hluhluwe i nord-östra Sydafrika. Sedan dess har verksamheten vuxit till en internationell organisation med verksamhet i tre världsdelar. Verksamheten syftar till att stärka ungas självkänsla, inspirera dem att våga drömma om en bättre framtid och motivera dem att kämpa för att nå de drömmarna.

I takt med ökad förståelse för de områden verksamheten bedrivs har även tre kompletterande tilläggsprogram skapats – Wellness, Art & Culture och Skills.

Star for Lifes “Theory of Change”

Star for Life har under tio års arbete utvecklat en unik metodik för att skapa förändring hos unga. Metodiken bygger på en ”Theory of Change” som har två grundläggande antaganden:

● En stärkt självkänsla är en nödvändig förutsättning för att skapa förändring.
● Enbart information räcker inte för att skapa förändring. Man måste också ge inspiration. Vi vill nå bägge hjärnhalvorna eller ”hjärnan och hjärtat”.

Star for Lifes koncept för förändring genom att bygga självkänsla kan implementeras universellt, men metoden kan anpassas lokalt för att fokusera på specifika frågor.


Vårt koncept


Art & Culture – för grundskola

I grundskolan är Star for Lifes fokus Art & Culture. Vi strävar efter att utveckla barns livsförmåga, kreativitet och välbefinnande. Målet är att bygga barns självkänsla genom kreativ konst. Art & Culture finns för närvarande på grundskolorna i KwaZulu Natal.

Hälsa – Klass 8-12

I gymnasieskolan och högskolan är Star for Lifes inriktning hälsa. Elevernas ålder varierar från 12 till 18 år och det är under dessa år vi lär dem om sexuell och reproduktiv hälsa, hiv, aids och andra relevanta hälsoproblem.

Programaktiviteterna bedrivs på skolor under en inledande period på tre år. Under denna tid tränar Star for Life-teamet skolpersonalen för att de skall fortsätta arbetet efter att Star for Life har lämnat skolan.

Modell-skola

År 2012 bestämdes att Star for Life skulle arbeta i varje skola i mer än 3 år. Vi vill bidra till en hel utvecklingen av en “Model School” som har full kapacitet att genomföra vår metod. Vi ser nu att en period på 7-8 år kan behövas för att uppnå detta, men efter de tre första åren är vår närvaro i skolan nedskalad. Som en del av detta tecknades avtal mellan provinsiella regeringar i Sydafrika och Namibia och Star for Life. Avtalen utgör en plattform för framtida partnerskap med andra aktörer.

Skills – Efter skolan

Star for Life strävar också efter att utbilda ungdomar att bli bättre förberedda inför arbetsmarknaden. Tillsammans med de intressenter som är associerade med programmet har vi utvecklat olika former av entreprenörsutbildning och yrkesutbildning. Volvo erbjuder 3 års lärlingsutbildning i mekanik och Thanda Foundation tar emot studenter som vill praktisera inom turism. Vi har hjälpt till att finansiera en kycklinggård där eleverna utbildas i kycklinguppfödning och 2014 inledde Star for Life byggandet av ett idrottscenter, i anslutning till en av våra skolor, bygget finansierades av byggföretaget Veidekke. FC Rosengård, en fotbollsklubb i Sverige, deltog i aktiviteter när centret var färdigt. Under byggnadsperioden fick elever träning i snickeriarbete.

I mars 2017 inleddes ett gemensamt projekt med Hand in Hand Foundation som syftar till att erbjuda ungdomar entreprenörsutbildning efter att ha lämnat skolan. Projektet är planerat att vara tre år. Vi ser dessa kompetensprojekt som en viktig del av vårt val som i slutändan syftar till att skapa ett hållbart samhälle.

Star for Life-metodens kärna


I det gula fältet arbetar vi med förståelsen av varför vår hjärna behöver specifika målbilder och drömmar på kort och lång sikt och vikten av våra undermedvetna värden som styr de flesta av våra beslut och beteenden.

Tilläggsprogram

Art & Culture


Art & Culture programmet är själva hjärtat i vårt arbete med de yngsta eleverna. Här utvecklar vi elevernas konstnärliga färdigheter och använder konst som katalysator för social omvandling. Med hjälp av estetiska inlärningsprocesser strävar vi efter att skapa sammanhållning och en miljö där ungdomar vågar drömma och blir inspirerade att förverkliga dessa drömmar.

Lär mer

Wellness-programmet


Wellness-programmet ser till barnens psykologiska behov och deras livsstilsval. Genom Wellness-programmet genomför coacherna samtal med utsatta elever och om behov finns refererar dem vidare till statliga instanser eller till våra mobila hälsokliniker. Våra Wellness-coachers håller workshops på skolor där de pratar med elever, lärare och skolledning om barns rättigheter, gör hembesök och stöttar i svåra familjesituationer.

Wellness-programmet arbetat tätt med de mobila hälsoklinikerna.

Läs mer

Mobila Hälsoklinikerna


De Mobila Hälsoklinikerna kompletterar Star for Lifes kärnverksamhet och har tre huvudsakliga uppgifter: Hiv- och aidsrådgivning, information om och hänvisning till externa hälsoinstitut samt hälsoutbildning.

De Mobila Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar coachens arbete på skolan genom att ge eleven en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför.

Mobila Hälsoklinikerna har ett nära samarbete med Wellness-programmet.

Läs mer

Skills-programmet


Skills-programmet fungerar som ett fordon som transporterar ungdomarna från Star for Life-skolorna till nästa steg i att fullfölja sina drömmar. Förutom att fördela ett antal universitetsstipendier stimuleras studenternas näringslivsintresse. Programmet tar itu med kompetensbrist genom att hjälpa avgångselever med kompetensutveckling och grundläggande utbildning i företagsekonomi samt ger ekonomiskt stöd till studenter som vill starta egen verksamhet.

Läs mer