Nytt specialprojekt lanseras – Daughters of Africa

Star for Life har tillsammans med Hand in Hand fått finansiering av Postkodlotteriet för att under de kommande tre åren stärka den verksamhet som Star for Life idag bedriver i sammanlagt 88 skolor i Sydafrika och Namibia.

Projektet har som övergripande syfte att främja jämställdheten mellan flickor och pojkar och projektet delas upp i tre olika teman:

1) Jämställdhetsarbete

2) Sexuell och reproduktiv hälsa samt

3) Entreprenörskap

Dessa tre teman bildar en helhet som inom hiv-prevention och hälsobefrämjande insatser kallas ’combined prevention’, det vill säga en kombination av information om rättigheter och hälsa samt praktiska möjligheter att realisera ett ekonomiskt oberoende som möjliggör för flickorna att leva sina rättigheter.

Star for Lifes träningsmanualer kommer utvecklas och tydliggöras och fler coacher kommer anställas för att möjliggöra mer tid per skola och därigenom öka närvaro och träningstillfällen. Andra naturliga aktörer kommer också involveras – så som vårdnadshavare, skolledning, skolpersonal, lokala hälsovårdkliniker och myndigheter. Hand in hand kommer utbilda SfLs personal i entreprenörskap.

Under projektets första år kommer vidare diskussion tas med Flowcup som donerat över 200 menskoppar och Velux AB som donerat 2000 solcellslampor specifikt till projektet.
Håll er gärna informerade här på hemsidan om projektets framfart.

Share article