Möt våra partners: Nordea Private Banking

Nordea Private Banking har varit skolpartner sedan 2010 och är en av Star for Lifes mer långsiktiga och kreativa partners. Sedan starten har Nordea Private Banking, förutom att sponsra en skola, också varit med att aktivt driva och forma nya projekt och koncept samt sponsrat elever med scholarships. Vi satte oss ned med Lena Zachrisson, som är koordinator för samarbetet.

Hur kom ni på Nordea Private Banking först i kontakt med Star for Life?
Vi arbetar med att utveckla morgondagens förmögenheter och en av våra viktigaste uppgifter är att hitta de produkter och tjänster som just den enskilda kunden behöver, för att på sikt nå sina personliga mål.

Vi hjälper även våra kunder med råd om hur man om hur man på bästa sätt bidrar till att göra skillnad inom områden som engagerar. För oss var det också ett självklart val att engagera oss, att investera med hjärtat. För Nordea Private Banking är det viktigt att ta ställning, att påminna om de positiva krafter som finns i samhället. Att göra skillnad – det är vad det handlar om. Därför investerar vi i Star for Life.

Inför valet av organisation bad vi våra kunder att ge oss sina åsikter om vad de tyckte var viktigt. Tillbaka kom fyra ledord – ungdomar, utbildning, hälsa och Afrika.
Utifrån dessa ord sökte vi bland bland organisationer som skulle passa oss och även med våra kunders önskemål och hittade en handfull. Efter utvärdering och besök i verksamheter föll valet på Star for Life.

Varför valde ni SfL framför andra större organisationer?
Vi hade formulerat fyra krav för hur vi ville att den valda organisationen skulle se ut och hur samarbetet mellan oss skulle fungera. Det skulle vara en liten och transparent organisation med låga administrationskostnader där vi tydligt kunde se och visa våra kunder vad pengarna faktiskt går till. Star for Life stämde in på de punkterna.

Eftersom vårt kunderbjudande också är upplevelsebaserat var det ett stort plus om samarbetet dessutom kunde passa in och leda till fler möjligheter till nya upplevelser, vårt fjärde krav. Här kunde Star for Life verkligen leverera med konserter i Sverige och inte minst möjligheten att besöka skolan och övriga verksamheten i Sydafrika. Vår sjätte resa för våra kunder går till Sydafrika i februari 2017.

Att ni är Star for Life-partner är viktigt i sig, men förutom det – hur får partnerskapet utväxling för er personal och ert varumärke?
För Nordea är det självklart med Community Engagement, och vårt samarbete med Star for Life har skapat möjligheter för både kunder och anställda att engagera sig för barnen i Sydafrika på många olika nivåer.

Under två konserturnéer, med 22 konserter i varje, har vi köpt biljetter och bjudit alla våra kunder. Reaktionerna efter konserterna har varit fantastiska och våra kunder har flera gånger på eget initiativ återkommit till oss med hur mycket de uppskattar och värdesätter att vi stöttar och samarbetar med Star for Life. Och självklart att konserten i sig var ett glädjepiller. Våra kunder och personal fick en förståelse för vad samarbetet innebär och vad det leder till.

Förutom personalen här i Sverige har vi kontakt med personal på plats i Sydafrika, träffar dem varje år, vi kan namnet på coachen i vår skola, får varje år film på barnen och miljön. Det blir så nära. Det går att ta på. Och det ger en ökad förståelse och ett ökat personligt engagemang.
Engagemanget blir även personligt, mina barn har sedan 2011 en ”brorsa” i Sydafrika som vi stöttat sedan 2011 genom bidrag till hans studier.

Hur får ni veta att pengarna kommer till nytta?
Två gånger om året får vi en rapport på de aktiviteter som coachen genomfört under året samt insikt i en del av den problematik som skolans elever står inför. Vi får också uppdatering på eventuella ytterligare projekt som vi engagerat oss i under året, såsom scholarships eller materiella donationer. Dessutom får vi varje år en eller ett par kortare hälsningar från skolan via bilder och ibland en kortare film.

Hur kommer det sig att ni stannar kvar som partner till SfL?
Vi var från början inställda på att starta ett samarbete som vi visste kunde vara långsiktigt. Vårt samarbete fungerar bra och vi känner oss trygga i att Star for Lifes arbete verkligen gör skillnad för de elever som får möjlighet att delta i programmet. Att det görs jämförande studier som visar att elevers beteenden och resultat blir avsevärt bättre än för jämförande skolor. En avkastning som är så mycket mer än kronor och ören.

Share article