Trykk & Media

Star for Life er en internasjonal organisasjon som ble grunnlagt i 2005 med det formål å forhindre spredning av hiv/aids blant barn og ungdom i et av verdens mest hiv-rammede områder – provinsen KwaZulu-Natal i det sørlige Afrika.

Med en unik metode for å forbedre ungdommers kunnskap og selvfølelse har Star for Life jobbet i det sørlige Afrika i femten år for å oppnå forandringer i unge menneskers liv. I dag jobber vi på 120 skoler i både Sør-Afrika og Namibia, og 450 000 elever har deltatt i programmet.

Ved hjelp av Star for Lifes velutdannede coacher blir elevene motivert og inspirert til å satse på skolegang, ta vare på helsen og gjøre bevisste valg for å kunne påvirke sin egen fremtid.

 

Kontakt

For ytterligere informasjon og pressebilder, kontakt:

w

Mia Berglund

Kommunikasjonssjef
miaberglund@starforlife.se
+46 70 593 23 23

Skoleprogrammet

Ungdommer i skolealder utgjør en viktig del av verdens befolkning, men er også de mest sårbare. Fattigdom, arbeidsledighet, hiv, aids, vold og andre sosiale problemer påvirker unge mennesker direkte eller indirekte, og gjør det vanskelig for dem å nå sitt fulle potensiale.

I 2005 startet Star for Life Star-programmet, med mål om å styrke enkeltmennesker og støtte skolene i deres ambisjon om å fostre opp sterke og kunnskapsrike elever. Gjennom skolene oppmuntres alle elever til å nå sitt fulle potensiale. Star-programmet er grunnlaget for alt vårt arbeid i skolene, så vel som i samfunnet. Gjennom en rekke støtteprogrammer forbedres programmet ytterligere.

Mobile helseklinikker

De mobile helseklinikkene utfyller Star for Lifes kjernevirksomhet og har tre hovedoppgaver:

  • Hiv- og aids-rådgivning
  • Informasjon om og henvisning til eksterne helseinstitutter
  • Helseopplæring

Virksomheten til de mobile helseklinikkene utfyller coachens arbeid på skolen ved å gi eleven nærmere undervisning i emner knyttet til sikker sex, seksuell og reproduktiv helse, rettigheter og hvilke fysiske og emosjonelle endringer puberteten medfører. De mobile helseklinikkene har et tett samarbeid med Wellness-programmet.