Alle barn har rett til skolegang

I henhold til FNs barnekonvensjon har alle barn rett til omsorg, rett til å delta, rett til utvikling, utdannelse og lek. Star for Life finnes på skoler i byer og på landsbygda i Sør-Afrika og Namibia, og barna kommer fra forskjellige miljøer med ulike erfaringer.

Skolene

Star for Life finnes på 120 skoler. De fleste skolene ligger på landsbygda i fattige områder. Barnas foreldre er ofte arbeidsledige eller døde, og det er vanlig at elevene bor hos slektninger. Fattigdom og matmangel gjør skolematen ekstra viktig. Dette er kanskje det eneste ordentlige måltidet de spiser i løpet av dagen.

Noen skoler har tilgang til vann, mens andre ikke har tilgang til rennende vann eller fungerende toaletter. Lærerne på skolene gjør en fantastisk og engasjert jobb for å kunne gi elevene god opplæring, til tross for knappe ressurser.

I denne filmen snakker vår coach Zamile Gwala om sitt arbeid på Emthulasizwe High School i KwaZulu-Natal, Sør-Afrika.

Skolene der Star for Life finnes