Vi hjelper unge mennesker med å formulere og virkeliggjøre sine drømmer

Star for Life er en ideell organisasjon som jobber med skoleungdom i det sørlige Afrika.

Gjennom et unikt opplæringsprogram styrker våre coacher elevenes selvfølelse og motiverer dem til å satse på utdannelse og ta kloke beslutninger i livet. På denne måten kan de lettere skaffe seg en bedre fremtid, og som voksne bidra til et mer likeverdig, rettferdig og bærekraftig samfunn.

Vi er i dag til stede på 120 skoler i Sør-Afrika og Namibia, og hittil har over 450 000 elever tatt del i Star for Lifes programmer og metodikk.

Det startet i 2005

Ideen til Star for Life ble født da grunnleggeren og styrelederen Dan Olofsson og hans kone Christin startet et forretningsprosjekt i regionen. De så hvordan folket i Sør-Afrika, ikke minst barna, ble rammet av hiv og aids. De ødeleggende konsekvensene førte til at paret Olofsson startet et prosjekt på en lokal skole. Star for Life-prosjektet er basert på ideen om at barnas forhold og trivsel er avgjørende for fremtidens Afrika.

Star for Life lanserte sitt første program på Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal, Sør-Afrika, i 2005. Programmet bygger på overbevisningen om at når vi støtter unge mennesker i å utvikle et sunt nivå av selvfølelse og tro på fremtiden, vil de inspireres til å prestere godt på flere områder i livet. Spesielt vil de innse hvor viktig det er å ta ansvar for sin seksualitet og bli aktive i kampen mot hiv-/aids-pandemien.

Programmet ble godt mottatt av både elever, lærere og foreldre, og det er siden blitt implementert på 120 skoler i det sørlige Afrika.

Siden det første pilotprosjektet startet, har Star for Life opprettet et samarbeid med en rekke anerkjente partnere som har finansiert mange programmer og spesifikke prosjekter. Star for Life har også startet virksomhet med helseklinikker, som gir befolkningen større mulighet og tilgang til helsetjenester og helseopplæring.

Evalueringer viser at Star for Life-metoden har størst positiv innvirkning på jenter i de fattigste områdene.

 

Fakta

  • Star for Lifes program er tilgjengelige på 100 videregående skoler i Sør-Afrika, Namibia og Tanzania
  • Vi jobber også på 20 barneskoler i Sør-Afrika og Namibia
  • 450 000 elever har så langt deltatt i Star for Life-programmet

Star for Lifes styrer

Stiftelsen i Norge

Jessica Grundström Ahldin – styreleder
Sam Olofsson
Stine Foss
Helle Jensen

South Africa

Pierre Delvaux – styreleder
Jessica Grundström Ahldin
Siphile Mdaka
Delani Mthembu
Doris Fulela

Striftelsen i Sverige

Dan Olofsson – styreleder
Alf Svensson
Anders Milton
Viveka Urwitz
Anders Dahlvig

Namibia

Sam Olofsson – styreleder
Cynthy Haihambo Ya – Otto
Alistair Pitt
Aletta Eises-Tanises

Tyskland

dr Jörg Mosolf – Styreleder
Detthold Aden (formann)
Prof. Dr.-Ing. Frank Straube
Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer
Andreas Hoetzel
Susanne Haumann – Stiftelsesledelse