Sterke jenter og selvstendige kvinner

Daughters of Africa

I det sørlige Afrika fødes altfor mange jenter inn i et liv med diskriminering, fordommer, mangel på kunnskap og fattigdom. Gjennom Star for Lifes spesielle initiativ Daughters of Africa Girls Club setter vi fokus på jenters livssituasjon. I trygge rom, og gjennom spesielle workshops, blir jentene, sammen med våre coacher, kjent med problemstillinger knyttet til helse, seksualitet, samtykke, kjønnsbasert vold, likestilling og entreprenørskap. Målet er en ny generasjon sterke og selvstendige kvinner.

Lytt til Zimbili

I denne filmen får du møte Zimbili, en sørafrikansk jente som gjennom Star for Lifes prosjekt Daughters of Africa har utviklet sitt entreprenørskap. Gjennom en liten familiebedrift produserer og selger hun nå tradisjonelle perlebroderier, samtidig som hun blir en selvstendig kvinne som forsørger seg selv. Det er slik drømmer går i oppfyllelse.

Vil du støtte Afrikas døtre på en av skolene våre? Kontakt Jørgen Klafstad for mer informasjon.

jorgen@starforlife.org
+47 (0)91 698 342