Hvilket fantastisk resultat det ble for vårt digitale og fysiske innsamlingsløp Dream Challenge 2021 som nå har gått i mål! Tilsammen har vi tatt oss fra Oslo og Stockholm ned til Hluhluwe i Sør-Afrika og hele veien tilbake igjen. Løpet ble avsluttet i Lillesand 10. juli med nær 100 bidragsytere. Totalt 3.000 mil og 28 land!

Tusen takk til alle sponsorer og privatpersoner som generøst og med egne aktiviteter har bidratt med penger og mil til løpet. Tilsammen har vi samlet inn over en halv million kroner som betyr at 2.500 elever vil kunne følge Star for Lifes programmer. 

SE MÅLFILMEN HER