Mobile helseklinikker

Virksomheten til de mobile helseklinikkene kompletterer Star for Life-coachens arbeid på skolen gjennom hiv/aids-rådgivning og helseopplæring. Der blir det også utført helseundersøkelser for å oppmuntre ungdommer til å bli testet for hiv. Teamet gir forebyggende helseinformasjon og nærmere opplæring i emner knyttet til sikker sex, seksuell og reproduktiv helse, rettigheter og hvilke fysiske og følelsesmessige endringer puberteten bringer.

Personalet består av en utdannet sykepleier, som også er leder for enheten, samt to hiv-rådgivere. Personalet på de mobile helseklinikkene jobber i tett samarbeid med Star for Life-coachene og lærerne på Star for Life sine skoler. Sammen spiller de alle en rolle i mobiliseringen av elevene. Gjennom lokale kampanjer og spesiell innsats som organiseres for å engasjere foreldre og andre borgere i samfunnet, når de mobile helseklinikkene også ut til samfunnet der elevene bor.

Aids-epidemien er ikke lenger en like alvorlig trussel mot mennesker og samfunn i Sør-Afrika og Namibia som den var da krisen var som verst rundt 2004-2007. Dette takket være all innsats fra regjeringer, internasjonale aktører og organisasjoner som Star for Life. For eksempel er antallet mennesker som smittes med hiv og som dør av aids, mer enn halvert det siste tiåret. Men denne relative forbedringen betyr ikke at epidemien ikke lenger er en alvorlig trussel. Den spesielle sårbarheten hos jenter og unge kvinner når det gjelder hiv, er den samme i hele det sørlige og østlige Afrika.

En av årsakene er mangelen på helsetjenester tilpasset ungdommer. Unge mennesker rapporterer at de føler seg stigmatisert og diskriminert når de henvender seg til offentlig helsevesen. Derfor åpnet Star for Life 2010 sin første mobile helseklinikk i KwaZulu-Natal i det nordøstlige Sør-Afrika. Hovedformålet var å heve helsenivået til elevene som går på Star for Lifes skoler.

Da Star for Life hadde vært i KwaZulu-Natal i 5 år, ble det gjort en evaluering av programmet. Resultatene av evalueringen viste at Star for Lifes program bidro til redusert spredning av hiv blant unge, og økt kunnskap om hiv og aids. Star for Life ble derfor tildelt ekstra midler for å kunne utvide virksomheten med mobile helseklinikker til andre områder. I 2015 ble det åpnet en mobil helseklinikk i Gauteng-provinsen, og året etter i Namibia.

Fakta om helsesituasjonen i det sørlige Afrika:

Statistikk for Sør-Afrika fra 2018 (kilde UNAIDS):

  • Av alle unge og voksne i alderen 15-49 år var 20,4 % hiv-positive.
  • Totalt ble 240 000 smittet med hiv, eller ca. 660 mennesker per dag.
  • Blant unge i alderen 15-24 år ble mer enn dobbelt så mange jenter smittet som gutter (69 000 mot 25 000). Dette betyr at ca. 190 jenter ble smittet med hiv hver dag.
  • Mindre enn halvparten av de unge (15-24 år) hadde riktig kunnskap om hvordan hiv spres.

Situasjonen i Namibia er stort sett identisk, selv om antallet rammede er langt mindre på grunn av en mye lavere befolkning. Den spesielle sårbarheten hos jenter og unge kvinner når det gjelder hiv, er den samme i hele det sørlige og østlige Afrika.