Möt vår partner: Volvo Lastvagnar

Star for Life kan bedriva sin verksamhet tack vare generösa donationer från ett antal partners – vissa större och andra mindre. De flesta partnerskap börjar med att partner väljer att finansiera Star for Life-programmet på en high school, men vissa partnerskap utvecklas och fördjupas med tiden. Efter 10 års partnerskap har Star for Life och Volvo Lastvagnar utvecklat ett partnerskap som sträcker sig genom nio skolor i Johannesburg-området, åtta skolor i Durban-området i Sydafrika samt ett lärlingsprogram där utvalda elever från Star for Life-skolor får möjligheten att lära sig att bli ingenjörer i Volvo Lastvagnars verkstäder. Vi tog kontakt med Tobias Dahlgren, Varumärkeschef på Volvo Trucks, för att höra hur partnerskapet med Star for Life har utvecklats genom åren och vad partnerskapet betyder för företaget idag.

Hur kom Volvo Lastvagnar i kontakt med Star for Life? Hur kom det sig att ni valde ni Star for Life framför andra större organisationer?
Volvo Trucks engagemang med Star for Life började 2008, med en lokal sponsring av skolor i områden runt Durban. Star for Life har ett välbeprövat koncept som gör verklig skillnad i Sydafrika och speciellt för skolbarn i utsatta områden. Vi kan se resultaten av insatserna och har också möjlighet att rekrytera lärlingar till våra verkstäder och fabriker från dessa skolor.

Genom att vara en Star for Life-partner gör Volvo Lastvagnar en bra gärning och partnerskapet är avgörande för eleverna på skolorna din sponsor, men förutom det – vad betyder partnerskapet för er personal och ert varumärke?
Sydafrika har ett stort behov av olika insatser på många områden för att säkerställa en bra start för nästa generation. Volvo Trucks är mycket stolt över att ha varit involverad i Star for Life i 10 år och vi har utvecklat detta till ett av våra största CSR-engagemang. Det är viktigt för vårt varumärke och personal i Sydafrika att vi stöder ett välfungerande program som gör stor skillnad. Förutom att sponsra 16 000 elever årligen i Star for Life-programmen har Volvo Lastvagnar södra Afrika också donerat datorer, ett nytt bibliotek och delar varje år ut 18 stipendier för universitetsstudier.

Får ni någon feedback som visar vad pengarna går till? Hur ser den här feedback ut?
Vi får årliga rapporter från skolan, samt har löpande möten med den lokala Star for Life-organisationen och ser resultaten på plats i skolorna där vi är engagerade.

Hur kommer det sig att ni stannar kvar som skolpartners till Star for Life?
Vi betraktar detta som ett långsiktigt engagemang som nu under årens lopp utvecklats till en viktig rekryteringsbas för oss i vår verksamhet.

Tack Tobias. Den viktiga roll som Volvo Lastvagnar spelar för att finansiera verksamheten i många utav våra skolan kan inte nog betonas. Tack för att ni är både en långsiktigt engagerad och kreativ partner.

Share article