Mobila hälsoklinikerna

Mobila hälsoklinikerna kompletterar Star for Lifes arbete på skolorna genom hiv/aidsrådgivning och hälsoutbildning. Där genomförs också hälsoundersökningar för att uppmuntra ungdomar att testa sig för hiv. Teamet ger förebyggande hälsoinformation och en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför. Menskoppar delas även ut till flickor, med undervisning i hur de ska skötas.

Personalen på de Mobila hälsoklinikerna arbetar i nära samarbete med Star for Life-coacherna och lärarna på Star for Lifes skolor. Tillsammans spelar de alla en roll i mobiliseringen av eleverna. Genom lokala kampanjer och speciella insatser som organiseras för att engagera föräldrar och andra medborgare i samhället, når de Mobila hälsoklinikerna även ut till samhället där eleverna bor.

Aids-epidemin är inte längre ett lika svårt hot mot människor och samhälle i Sydafrika och Namibia som den var då krisen var som värst omkring 2004-2007. Detta tack var alla de insatser som gjorts av regeringar, internationella aktörer och organisationer som Star for Life. Som exempel kan nämnas att antalet människor som infekteras av hiv och som dör av aids har mer än halverats under det senaste decenniet. Men denna relativa förbättring får inte dölja att epidemin fortfarande är ett allvarligt hot. Den särskilda sårbarheten för flickorna och de unga kvinnorna i relation till hiv är densamma i hela regionen södra och östra Afrika.

En av orsakerna är bristen på hälsovård anpassad för ungdomar. Unga rapporterar att de känner sig stigmatiserade och diskriminerade när de vänder sig till den offentliga hälso- och sjukvården. Därför öppnade Star for Life 2010 sin första Mobila hälsoklinik i KwaZulu-Natal i nordöstra Sydafrika. Det viktigaste syftet var att höja hälsonivån för eleverna som går i Star for Lifes skolor.

När Star for Life hade funnits i KwaZulu-Natal i 5 år gjordes en utvärdering av programmet. Resultatet av utvärderingen visade att Star for Lifes program bidrog till en minskad spridning av hiv bland unga och ökad kunskap om hiv och aids. Star for Life tilldelades därför ytterligare finansiering för att kunna utöka sin verksamhet med de Mobila Hälsoklinikerna till andra områden År 2015 öppnades en Mobil Hälsoklinik i Gauteng-provinsen året efter en i Namibia.

Här kan du se en film om arbetet på de Mobila hälsoklinikerna.

Fakta om hälsosituationen i södra Afrika:

Statistik för Sydafrika från 2018 (källa UNAIDS)

  • Av alla unga och vuxna i åldrarna 15-49 var 20.4% hiv-positiva.
  • Sammanlagt 240.000 blev smittade av hiv, eller ca. 660 personer varje dag.
  • Bland ungdomar i åldrarna 15-24 år så var det mer än dubbelt så många flickor som smittats än pojkar (69.000 jämfört med 25.000). Detta innebär att ca. 190 flickor smittades av hiv varje dag.
  • Mindre än hälften av ungdomarna (15-24 år) hade korrekt kunskap om hur hiv sprids.

Situationen i Namibia är i stort sett identisk, även om antalet drabbade är långt färre tack vare den mycket lägre befolkningsmängden. Den särskilda sårbarheten för flickorna och de unga kvinnorna i relation till hiv är densamma i hela regionen södra och östra Afrika.