Klassesponsor


  Som Klassesponsor er du med å støtte arbeidet ved en Star for Life skole. Alle klasser vil introduseres for våre programmer og coacher da større sponsorer vil gjøre det mulig å engasjere hele skolen. Ved å få flere klassesponsorer vil flere coacher arbeide ved skolen. Du har også mulighet til å gi stipender og støtte skolen direkte.

  KLASSESPONSOR (én av flere)
  NOK 25.000 PER ÅR OVER TRE ÅR

  Kontakt Jørgen Klafstad i Star for Life Norge for mer informasjon.  
  jorgen@starforlife.org  +47 916 983 42

  Andra sätt att bidra


  Pärla armband

  Att pärla armband är en mycket uppskattad aktivitet där kollegor eller kompisar kan umgås och göra något bra för någon annan samtidigt.

  Vad kul!

  Som företag, förening eller skolklass kan ni hjälpa oss att samla in pengar genom att pärla armband som ni själva eller vi på Star for Life sedan säljer.

  Läs mer!

  Anordna ett Fun Run

  Ett Fun Run är ett motionslopp där de som springer engagerar personer som ger dem ett ekonomiskt bidrag för deras insats. Hur långt varje person ska springa och bidragets storlek bestämmer deltagarna själva.

  Men hur?

  Ett Fun Run kan anordnas när som helst och var som helst - antingen inomhus eller utomhus. Material ni kan behöva, till exempel bidragslappar och instruktioner, finns att ladda ned här på vår hemsida.

  Läs mer!

  Dagsverke

  This is the content for the front of your Card. You can put anything you like here! Make sure it's something not too long though. As Shakespeare once said, “Brevity is the soul of wit.”

  Back Title

  This is the content for the back of your Card.

  Click Me!