Givmilt tillskott från I-TECH

Star for Life är lyckliga och stolta att meddela att vi har tilldelats 2,2 miljoner sek till vår Mobila Hälsoklinik i Namibia av den amerikanska organisation I-TECH. (International Training and Education Center for Health.) Vår hälsoverksamhet är ett ovärderligt komplement till vår ordinarie kärnverksamhet och vi kan med dessa medel lyckligtvis vidareutveckla vår Mobila Hälsokliniker.
Hälsoklinikernas verksamhet kompletterar coachens arbete på skolan genom att ge eleven en djupare undervisning i ämnen som rör säker sex, sexuell och reproduktiv hälsa, rättigheter, samt vilka fysiska och känslomässiga förändringar puberteten medför.
Under den initiala fasen kommer dessa medel användas till att anställa 3 sjuksköterskor och 2 assistenter.

(Det internationella utbildnings- och utbildningscentrumet för hälsa, I-TECH, är ett globalt nätverk som arbetar med lokala partners för att utveckla kvalificerade vårdpersonal och starka nationella hälso- och sjukvårdssystem i resursbegränsade länder.)

Mer info om I-TECH finns här:
https://www.go2itech.org/

Share article