Dandelion fadderprogram startades 2015 som ett privat initiativ för att hjälpa de fattigaste barnen i KwaZulu-Natal. Nu blir Dandelion ett specialprojekt under Star for Life och tillsammans har vi kraft att utöka fadderverksamheten för att hjälpa fler barn och deras familjer.

Dandelion fadderprogram riktar sig till allra fattigaste och mest utsatta barnen i Star for Life-skolorna. Projektet startades av Kjell och Rasmus Jakobsson, sedan länge Star for Life-partners, men som ville göra något ytterligare för de barnen som har svårt att ens gå i skolan på grund av sina familjeförhållanden. Nu är Dandelion en väletablerad verksamhet med ett 40-tal fadderbarn.

– Vi på Star for Life är stolta över partnerskapet med Dandelion. Som organisationer kompletterar vi varandra och gör skillnad. Båda verksamheterna arbetar för att ge barn och ungdomar i södra Afrika bättre liv och förutsättningar, säger Ulrika Norberg, generalsekreterare för Star for Life

Dandelion riktar sin verksamhet till de hårdast drabbade. Det innebär bland annat mat som levereras varje månad, support av socialarbetare och hjälp med skolgången. I samråd med Star for Lifes coacher och skolans personal identifierades vilka barn som behöver hjälpen som mest.

– När jag först besökte det här området i Sydafrika var det två saker som slog mig. För det första hur mycket av det allra nödvändigaste som saknades för de mest utsatta barnen, och hur förhållandevis lite som behövs för att göra skillnad. Det andra var vilken glädje, drivkraft och framtidshopp som finns – trots allt. Det finns många barn i Sydafrika som lever utan föräldrar och vuxenstöd. Barn som får försöka klara sig helt på egen hand, säger Kjell Jakobsson, grundare av Dandelion, som tillsammans med Anders Svensson står för det operativa arbetet.

Idag har Dandelion cirka 40 fadderbarn och får tillsammans med Star for Lifes organisation nu kraft att utöka fadderverksamheten för att hjälpa fler barn och deras familjer.

Vill du hjälpa de allra mest utsatta barnen i KwaZulu-Natal och bygga en relation med ditt fadderbarn? Då är Dandelion något för dig! Du kan engagera dig både som privatperson och som företag.
Läs mer på Dandelions hemsida