Star for Life Germany har idag presenterats i Kirchhem/Teck i Tyskland. Stiftelsen grundas av entreprenören Dr. Jörg Mosolf och kommer nu aktivt arbeta för att samla in medel till Star for Lifes verksamhet och erbjuda tyska företag att bli skolpartners till skolorna i södra Afrika.

”Efter många resor genom den afrikanska kontinenten, inte minst med mina barn, har jag kommit fram till att kommunala och statliga insatser inte är tillräckligt för att förbättra livsvillkoren för otaliga fattiga barn. Jag vill även uppmuntra andra entreprenörer, så långt det är möjligt, att hjälpa dem som inte har det så lätt. God utbildning och ett socialt nätverk är förutsättningar för att barn ska ha möjlighet att skapa sig en bättre framtid”, förklarar Dr. Jörg Mosolf, ordförande i Star for Life Germany.
”Genom att starta Star for Life Germany uppfyller jag även ett löfte som jag gav mina egna barn på vår första resa genom Sydafrika.”

Till Star for Life Germany har Dr. Jörg Mosolf samlat en styrelse med gedigen erfarenhet från näringslivet och vetenskapen. Styrelsen består av Detthold Aden, tidigare VD för BLG Logistics Group, Prof. Dr.-Ing. Frank Straube, chef för logistikavdelningen vid Institute for Technology and Management vid TU Berlin,  Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, ordförande i BVL: s styrelse och Andreas Hoetzel, radiopresentatör och tidigare chef för företagskommunikation på BLG Logistics Group.

Under presentationen av den nya stiftelsen i Krichheim/Teck fanns även Star for Lifes grundare Christin och Dan Olofsson på plats, likaså Jessica Grundström Ahldin generalsekreterare Star for Life Sverige och Pierre Delvaux, styrelseordförande Star for Life Sydafrika.


På bilden från vänster till höger

Dan och Christin Olofsson, grundare av Star for Life, Dr. Jörg Mosolf, grundare av Star for Life Germany, Jessica Grundström Ahldin, generalsekreterare Star for Life Sverige och Pierre Delvaux styrelseordförande Star for Life Sydafrika.