Girl Clubs – en nytt koncept inom Daughters of Africa!

Som en del av projektet kommer så kallade “Girl Clubs” utvecklats där ca 25 flickor/grupp kommer få extra träning i projektets tre teman. Girl clubs kommer finnas på alla skolor i områderna Hluhluwe, Sydafrika och Windhoek, Namibia. På Star for lifes hemsida kommer vi under projektet följa två flickor som deltar i träningen. Under projektet kommer vi även utveckla ett liknande koncept för pojkar.

Share article