Daughters of Africa

Flickor och unga kvinnor i Södra Afrika drabbas av en särskilt problematisk kombination av fördomar och fattigdom. Deras utsatthet kan mätas i bl.a. sjukdomar, oönskade graviditeter, våldsoffer och sexuell exploatering. Men själva känner de utsattheten i termer av brustna förhoppningar om en bättre framtid.

Vi vet. Vi har jobbat med ungdomar i regionen sedan 2005. Inom ramen för vårt befintliga holistiska hälsobefrämjande program i Sydafrika och Namibia kommer projektet ”Daughters of Africa” bidra till nytänkande, större kapacitet och nya specifika insatser för att stärka tonårsflickors situation i skolan och deras möjligheter till ekonomiskt oberoende därefter.

Daughters of Africa är ett projekt i samarbete med Hand in Hand, finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Se våra filmer om Daughters of Africa

Om Daughters of Africa

Hör Christine Kadhila, programansvarig, berätta mer om projektet.

Jämställdhetsarbete

Att minska flickors och unga kvinnors risk att utsattas för våld och sexuell exploatering.

Sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR)

Att stärka flickor och unga kvinnors kontroll över sin sexuella hälsa.

Entreprenörskap

Att skapa möjligheter för flickor och unga kvinnor till ekonomiskt oberoende.

Tack till våra sponsorer och samarbetspartners