Daughters of Africa Girls Club

Daughters of Africa är vår satsning som fokuserar på flickor och unga kvinnors situation i södra Afrika.

Flickor föds och lever ofta med orättvisor och svåra förutsättningar. De är särskilt drabbade av en komplex kombination av diskriminering, kunskapsbrist, fördomar och fattigdom.

I Daughters of Africa är flickorna helt i fokus för att förbättra deras förutsättningar. I olika workshops får de, tillsammans med Star for Lifes coacher, sätta sig in i frågor kring hälsa, sexualitet, jämlikhet och entreprenörskap. Det betyder i sin tur helt nya insikter och kunskaper.

I Girls Club får de vidare diskutera i en trygg miljö.

Vill du stödja en Girls Club vid en av våra skolor? 
Kontakta Patric Salmonsson för ytterligare information.

w

Patric Salmonsson

patric@starforlife.se
+46 76 723 40 19

Hör Zimbilis berättelse

Zimbili i Sydafrika berättar hur hon, tack vare Star for Lifes projekt Daughters of Africa, har lärt sig entreprenörskap. Genom att sälja sitt pärlhantverk kan hon nu hjälpa till att försörja familjen och vara en självständig ung kvinna.