Nyskriven musik till projektet – Lyssna här!

Star for Lifes utbildningsprogram har en tydlig koppling till musik, där vi vill förankra och förstärka budskap och kunskap genom musik men även andra estetiska uttrycksformer. Projektet har därför givetvis ett egenskriven låt som används i programmet. lyssna på den här:

Share article