The end date of this collection has expired.

No more donations can be made to this collection.

Erner Consulting Julinsamling 2018

Jag (Camilla) var i Soweto i november och besökte en Start for Life-skola och såg resultatet av arbetet som läggs ner. Vi vill fortsätta att bidra till arbetet med att stärka barns självkänsla och inspirera dem till att våga drömma om framtiden. Hoppas att ni vill hjälpa oss!

Started by: Csmilla Larsson
Target amount: 5000 SEK
Gathered amount: 300 SEK
Ending at: 2018-12-31

The end date of this collection has expired.

No more donations can be made to this collection.