The end date of this collection has expired.

No more donations can be made to this collection.

Daughters of Africa – Girl Clubs

Målsättningen med denna insamling är att hjälpa ca 360 flickor i både Kwazulu-Natal,Sydafrika och Windhoek,Namibia att starta sitt eget lilla ” UF företag”. Flickorna i åldern 13 – 20 behöver ett startkapital för att möjliggöra sina allra första investeringar. Denna första 100-lapp kan hjälpa dem att tex. köpa in fröer, (påbörja en egen liten grönsaksodling), köpa in sybehöver/tyger (för att sälja kläder) alternativt hjälpa till med annonsering i en liten skala.
Det behövs endast 100-lapp/flicka i startkapital!
Läs gärna mer om projektet under fliken Specialprojekt.

Started by: admin
Target amount: 36000 SEK
Gathered amount: 2520 SEK
Ending at: 2019-11-1

The end date of this collection has expired.

No more donations can be made to this collection.