Vi stärker unga att
våga tro på sina drömmar


Star for Lifes unika utbildningsprogram finns idag i 120 skolor i Södra Afrika. Med hjälp av Star for Lifes välutbildade coacher, motiveras och inspireras eleverna till att satsa på sin skolutbildning, ta hand om sin hälsa och göra medvetna val för att på så sätt kunna påverka sin framtid.

  • Vision

    A future in which young people are empowered to realise their dreams as responsible members of caring communities.

  • Mission

    To inspire young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work and live healthy and meaningful lives.

Ett barn behöver mer än mat för att växa upp


Varje barn behöver mat, omvårdnad och tak över huvudet, men för att växa upp till stabila individer med stark självkänsla, sunda värderingar och viljan att ha en positiv inverkan på sin omgivning behöver barnet också få stödet och verktygen att utvecklas på både en mental och känslomässig nivå.

Dessa verktyg är det som Star for Life lär unga – vi hjälper dem att lära känna sig själva, identifiera sina drömmar och att jobba genom motsättningar på vägen för att nå dem. En av de viktigaste ingredienserna för att nå hela vägen är att hålla sig frisk.

Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2005 med målet att inspirera unga att tro på sina drömmar och hjälpa dem leva ett liv fritt från aids.

 
 

Tack till alla som medverkat


Tusen tack till alla sångare, musiker och artister som medverkat på våra konserter och till er som kommit och lyssnat!
Vi vill även rikta ett stort tack till alla lärare, körledare och eldsjälar som har gjort detta möjligt! Ni har alla på olika sätt bidragit till Star for Lifes arbete i södra Afrika.

KONSERTER