Vi stärker unga att
våga tro på sina drömmar


Star for Life är en ideell organisation som arbetar med skolungdomar i södra Afrika.
Genom ett unikt utbildningsprogram stärker våra coacher elevernas självkänsla och motiverar dem att satsa på sin utbildning och fatta kloka livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle.

Vi finns i dag i 120 skolor i Sydafrika och Namibia, och hittills har drygt 450 000 elever tagit del av Star for Life-metodiken.

 
 

Ett barn behöver mer än mat för att växa upp

Varje barn behöver mat, omvårdnad och tak över huvudet. Men för att växa upp till stabila individer med stark självkänsla, sunda värderingar och viljan att ha en positiv inverkan på sin omgivning, behövs även stöd och verktyg att utvecklas på både en mental och känslomässig nivå.

Star for Life hjälper unga att lära känna sig själva, identifiera sina drömmar och hantera motsättningar på vägen för att nå dem. En av de viktigaste ingredienserna för att nå hela vägen är att hålla sig frisk.

Star for Life är en internationell organisation som grundades 2005 med målet att inspirera unga att tro på sina drömmar och hjälpa dem leva ett liv fritt från aids.

Star for Life och de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål som är fastställda av FN och accepterade av regeringar världen över. De syftar bland annat till att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, minska ojämlikheter och skydda planeten och våra naturresurser.
Star for Life har verksamhet i Sydafrika, Namibia och Sverige som bidrar till att länderna kan nå flera av dessa hållbarhetsmål.

LÄS MER
  • Vision

    A future in which young people are empowered to realise their dreams as responsible members of caring communities.

  • Mission

    To inspire young people to value learning, acquire the knowledge and skills they need for productive work and live healthy and meaningful lives.